Дата.

Районы электросетей.

Время.

Населенный пункт.

Причина отключения.

30.08.2017г.

Ошский.

с 9.00 до 17.00

Мкр-н. Амир-Тимур.

Ремонт ЛЭП 10 кВ.

Опубликовано в Жаңылыктар

Дата.

Районы электросетей.

Время.

Населенный пункт.

Причина отключения.

29.08.2017г.

Кызылкийский.

с 9.00 до 17.00

с/у. Уч-Коргон.

Ремонт ЛЭП 10 кВ.

29.08.2017г.

Карасуйский

с 9.00 до 17.00

с. Курбан-Кара, Сары-Колот, Ак-Колот, Бирдик.

Ремонт ЛЭП 10 кВ.

Опубликовано в Жаңылыктар

Дата.

Районы электросетей.

Время.

Населенный пункт.

Причина отключения.

26.08.2017г.

Кадамжайский.

с 9.00 до 17.00

с/у. Бирдик, Марказ, Масалиев, Халмион.

Ремонт ЛЭП 10 кВ.

27.08.2017г.

Ноокатский

с 9.00 до 17.00

г. Ноокат

Ремонт ЛЭП 10 кВ.

28.08.2017г.

Ноокатский

с 9.00 до 17.00

с. Барын, Межколхоз, Аэропорт, Тутзар, Мундуз, Гулистан, Кызыл-Сай, Айрыма, Вахым.

Ремонт ЛЭП 10 кВ.

Опубликовано в Жаңылыктар

Дата.

Районы электросетей.

Время.

Населенный пункт.

Причина отключения.

25.08.2017г.

Ошский.

с 9.00 до 17.00

жил.массив Калинина, Имам-Ата.

Ремонт ЛЭП 10 кВ.

25.08.2017г.

Кадамжайский.

с 9.00 до 17.00

с/у. Бирдик, г. Кадамжай.

Ремонт ЛЭП 10 кВ.

Опубликовано в Жаңылыктар

Дата.

Районы электросетей.

Время.

Населенный пункт.

Причина отключения.

24.08.2017г.

Ошский.

с 9.00 до 17.00

с. Ишкаван, Керме-Тоо, Кызыл-Байрак, Коммунист, Жданова.

Ремонт ЛЭП 10 кВ.

24.08.2017г.

Кызылкийский.

с 9.00 до 17.00

с/у. Уч-Коргон.

Ремонт ЛЭП 6 кВ.

24.08.2017г.

Карасуйский.

с 9.00 до 17.00

с. Каратай, Ак-Жар, Мады, Поселок, Чагыр, Дормастер, Талдык, Кызыл-Суу, Алпордо, Коргон, Боомжар.

Ремонт ПС 110/10кВ. ОшПВЭС ОАО «НЭСК».

24.08.17г.

Узгенский.

с 8.00 до 17.00

с/у. Жалпак-Таш.

Ремонт ПС 110/10кВ. ОшПВЭС ОАО «НЭСК».

24.08.2017г.

Алайский.

с 9.00 до 17.00

с/у. Гульчо, Булолу, Будалык, Конур-Добо, Каблан-Кол, Корул, Жошолу, Алай, Сары-Таш, Сары-Могол, Талды-Суу.

Ремонт ЛЭП 110-35 кВ. ОАО «НЭСК» ОшПВЭС.

24.08.2017г.

Чон-Алайский.

с 9.00 до 17.00

с/у. Чон-Алай, Кашка-Суу, Жекенди.

Ремонт ЛЭП 110-35 кВ. ОАО «НЭСК» ОшПВЭС.

24.08.17г.

Каракулджинская.

с 9.00 до 17.00

с/у.Кызыл-Жар, Алайку, Ылай-Талаа, Кенеш, Чалма, Капчыгай, Ой-Тал.

Ремонт ЛЭП 35 кВ.

Опубликовано в Жаңылыктар

Дата.

Районы электросетей.

Время.

Населенный пункт.

Причина отключения.

23.08.2017г.

Ноокатский.

с 9.00 до 17.00

с. Кызыл-Тейит, Беш-Коргон, Тажы-Кыштак, Шакар-Кыштак, Дон-Тобо, Дон-Кыштак, Мин-Тамыр.

Ремонт ЛЭП 10 кВ.

23.08.2017г.

Узгенский.

с 9.00 до 17.00

с/у. Кароол .

Ремонт ЛЭП 10 кВ.

23.08.2017г.

Алайский.

с 9.00 до 17.00

с/у. Гульчо, Булолу, Будалык, Конур-Добо, Каблан-Кол, Корул, Жошолу, Алай, Сары-Таш, Сары-Могол, Талды-Суу.

Ремонт ЛЭП 110-35 кВ. ОАО «НЭСК» ОшПВЭС.

23.08.17г.

Чон-Алайский.

с 9.00 до 17.00

с/у. Чон-Алай, Кашка-Суу, Жекенди.

Ремонт ЛЭП 110-35 кВ. ОАО «НЭСК» ОшПВЭС.

23.08.2017г.

Карасуйский.

с 9.00 до 17.00

с. Каратай, Ак-Жар, Мады, Поселок, Чагыр, Дормастер, Талдык, Бек-Жар, Топ-Терек, Лянгар, Лаглан, Кызыл-Ой, Тээке, Миялы, Кызыл-Ордо, Эшме, Кызы-Шарк, Курбан-Кара, Савай-Арык, Фархад, Ош-3000, Кожомбак, Тажибай, Жаны-Кызылсуу,  Бирдик, Сары-Колот, Стант, Тынчтык, Кыш-Абад, Октябрь, с/у. Кызыл-Суу.

Ремонт ПС 110/10кВ. ОшПВЭС ОАО «НЭСК».

23.08.17г.

Каракулджинская.

с 9.00 до 17.00

с/у.Кызыл-Жар, Алайку, Ылай-Талаа, Кенеш, Чалма, Капчыгай.

Ремонт ЛЭП 35 кВ.

Опубликовано в Жаңылыктар

Дата.

Районы электросетей.

Время.

Населенный пункт.

Причина отключения.

22.08.2017г.

Ноокатский.

С 9.00 до 17.00

г. Ноокат.

Ремонт ЛЭП 10 кВ.

22.08.2017г.

Узгенский.

С 9.00 до 17.00

с/у. Кароол .

Ремонт ЛЭП 10 кВ.

22.08.2017г.

Алайский.

с 9.00 до 17.00

с/у. Гульчо.

Ремонт ЛЭП 10 кВ.

22.08.2017г.

Кадамжайский.

с 9.00 до 17.00

с/у. Уч-Коргон.

Ремонт ЛЭП 10 кВ.

22.08.2017г.

Ошский.

с 9.00 до 17.00

мкр-н. Туран,  с. Тюлейкен и ул. Пичугина, Крылова, Толонова, Тайгараева, Боконбаева, Мусоргского, Репина, Мамытова, Физкультурная г.Ош.

Ремонт ЛЭП 10 кВ.

22.08.2017г.

Карасуйский.

с 9.00 до 17.00

с. Каратай, Ак-Жар, Мады, Поселок, Чагыр, Дормастер, Талдык, Бек-Жар, Топ-Терек, Лянгар, Лаглан, Кызыл-Ой, Тээке, Миялы, Кызыл-Ордо, Эшме.

Ремонт ПС 110/10кВ. ОшПВЭС ОАО «НЭСК».

Опубликовано в Жаңылыктар

Дата.

Районы электросетей.

Время.

Населенный пункт.

Причина отключения.

19.08.2017г.

Ноокатский.

С 9.00 до 17.00

г. Ноокат, с. Чечме-Сай, Темир-Корук, Нойгут, Киров, Уч-Кемпир.

Ремонт ЛЭП 10 кВ.

19.08.2017г.

Узгенский.

С 9.00 до 17.00

с/у. Кароол .

Ремонт ЛЭП 10 кВ.

19.08.17г.

Каракулджинский.

с 9.00 до 17.00

с/у.Кара-Кулджа, Капчыгай.

Ремонт ЛЭП 10 кВ.

20.08.17г.

Каракулджинский.

с 9.00 до 17.00

с/у. Капчыгай.

Ремонт ЛЭП 10 кВ.

21.08.17г.

Кадамжайский.

с 9.00 до 17.00

с/у. Уч-Коргон.

Ремонт ЛЭП 10 кВ.

21.08.17г.

Баткенский.

с 9.00 до 17.00

с/у. Кара-Булак и г.Баткен.

Ремонт ЛЭП 10 кВ.

21.08.17г.

Ноокатский.

с 9.00 до 17.00

с. Он-Эки-Бел, Нарай.

Ремонт ЛЭП 10 кВ.

21.08.17г.

Кызылкийский.

с 9.00 до 17.00

с/у. Уч-Коргон.

Ремонт ЛЭП 10 кВ.

Опубликовано в Жаңылыктар

Дата.

Районы электросетей.

Время.

Населенный пункт.

Причина отключения.

18.08.2017г.

Кадамжайский.

С 9.00 до 17.00

с/у. Масалиев, Майдан, Чаувай, Марказ, Уч-Коргон.

Ремонт ЛЭП 10 кВ.

18.08.2017г.

Араванский.

С 9.00 до 17.00

с/у. Тоо-Моюн, .

Ремонт ЛЭП 10 кВ.

18.08.17г.

Каракулджинская.

с 9.00 до 17.00

с/у.Кара-Кулджа.

Ремонт ЛЭП 10 кВ.

Опубликовано в Жаңылыктар

Дата.

Районы электросетей.

Время.

Населенный пункт.

Причина отключения.

17.08.2017г.

Кадамжайский.

С 9.00 до 17.00

с/у. Масалиев, Майдан.

Ремонт ЛЭП 10 кВ.

17.08.2017г.

Араванский.

С 9.00 до 17.00

с/у. Тобо-Коргон, Тоо-Моюн, .

Ремонт ЛЭП 10 кВ.

17.08.2017г.

Сулюктинский.

С 9.00 до 17.00

с/у. Кара-Булак.

Ремонт ЛЭП 10 кВ.

17.08.17г.

Каракулджинская.

с 9.00 до 17.00

с/у.Кара-Кулджа, Ой-Тал, Кызыл-Жар, Алайку.

Ремонт ЛЭП 10 кВ.

Опубликовано в Жаңылыктар

 0777 90 90 76  (whatsapp)

 Call-центр 151 (с 8 до 20:00)

Инфографика

Facebook

Scroll to top